Internationell karriär och livskvalitet

Sami flyttade ursprungligen från Kauhajoki i det nuvarande grannlandskapet Södra Österbotten. Senare bar det av till Jakobstad, under tvåhundra kilometer norrut. Arbetsplatsen i ett internationellt bolag och fotbollsintresset underlättade flytten. Nu är Sami med familj helt fast i Jakobstad – för att de själva vill det. Jag vill absolut veta hur det hela gick till.

Du har flyttat från Kauhajoki, via Jyväskylä till Jakobstad. Hur har du anpassat dig till den så svenskspråkiga kusten?

- Jag tycker jag har anpassat mig bra. Familjen har naturligtvis underlättat det hela, liksom mitt intressanta arbete, de goda fritidsmöjligheterna samt våra fantastiska vänner. De goda kommunikationerna till övriga Finland och världen hjälper, då man också lätt kan ta sig bort härifrån, säger Sami med ett flin på läpparna.

Det var fotbollen som först lockade dig till Jakobstad. En hurudan plats var staden då, och hurudan är den nu, ur en fotbollsspelares synvinkel?

- Tja, egentligen var det nog jobbet på Beamex som triggade det hela, men knappast skulle jag ha flyttat, om det inte skulle ha funnits möjligheter att fortsätta med min älskade hobby. Jakobstad var redan då starkt en fotbollsstad och möjligheterna att spela var i skick, berättar Sami och nämner Tellushallen som används för såväl idrotts- som mässändamål i Jakobstad. – Dessutom fanns det flera fotbollsklubbar att välja bland, och på så sätt var möjligheterna att träna och spela på rätt nivå ypperliga. Under årens lopp har situationen blivit ännu bättre, och numera kan man säga att den är strålande bra.

Du berättade att det påtvingade språkbadet till en början var nåt av en kulturchock, Det är inte lika lätt för alla att anpassa sig till en tvåspråkig miljö. Vad var det som hos dig underlättade saken?

- Nog var det ju först mycket man måste lära sig, särskilt då de lokala svenskspråkiga dialekterna var så mycket annorlunda än den svenska man läser i skolan. Å andra sidan gäller samma regler i fotboll var man än spelar i världen, och språket spelade då inte så stor roll. Kanske också jobbet på Beamex hjälpte till. Där är det engelskan som gäller, då man är i kontakt med det globala försäljningsnätverket och kunderna. Sami förklarar det hela genom att berätta att över 93 % av företagets omsättning kommer från utlandet.

Uppdaterat 14.10.2014, klockan 14.53