Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande, Hem till Österbotten

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Hem till Österbotten som Österbottens förbund upprätthåller. Tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten http://www.hemtillosterbotten.fi och har upprättats 21.09.2020.

Verktyget Wave har använts för att analysera webbplatsens tekniska tillgänglighet. Vi har bedömt tjänstens tillgänglighet själva.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsens innehåll är till största delen tillgängligt. En del av innehållet är producerat av användarna (RSS-flöden). Användarnas texter, bilder och filer är inte nödvändigtvis tillgängliga och i deras språkversioner kan det finnas brister.

Webbplatsen innehåller länkar som öppnas i ett nytt fönster. Webbplatsens navigationssystem kan ha brister. Vi hänvisar till oproportionell börda då det gäller att korrigera bristerna eftersom webbplatsen kommer att uppdateras senast i juni 2021.

Nedan finns en lista över tillgänglighetsproblem som vi hittills har identifierat.

Begriplig:

3.2.3 Konsekvent navigering

På webbplatsen finns länkar som öppnas i en ny flik

3.1.2 Språk för del av sida

RSS-feedarna är tvåspråkiga, vilket kan medföra att det finns innehåll på finska på den svenskspråkiga sidan och tvärtom.

Behöver du innehåll i en tillgänglig form?

Du kan be om att få information på webbplatsen i tillgänglig form. Vänd dig till webbplatsens kontaktpersoner.

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda dem

Ge tillgänglighetsrespons via det här formuläret

Du kan också ge tillgänglighetsrespons via

E-post: info@obotnia.fi

Telefon: 06 320 6500

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000

Uppdaterat 21.09.2020, klockan 14.57, Petra Fager.